1930 | ESO sõpruslepingu sõlmimine

Sõpruslepingu pidulik allkirjastamine laua taga, Põhjala, ENÜSi ja ESO liikmed. Taustal organisatsioonide lipud.
Sõpruslepingu allkirjastamine 10.10.1930

Akadeemilisel maastikul on kujunenud heaks kombeks, et seltsidel ja korporatsioonidel on üks või mitu sõpruslepingut mõne teise organisatsiooniga. EÜS Põhjala jaoks on selline lepinguline partner Helsingi Ülikooli juures tegutsev üliõpilasorganisatsioon Eteläsuomalainen osakunta, lühendatult ESO.

ESO on Soomes maakondlikul printsiibil tegutsev, nii mehi kui naisi koondav organisatsioon. Asutamine toimus 1905. aastal kui soomekeelsed tudengid lõid lahku rootsikeelsest organisatsioonist Nylands Nation. Läbikäimine Eesti organisatsioonidega oli algusest peale tihe. Toimusid mitmed külastuskäigud Eestisse. Samuti oli oluline Soome-Eesti-Läti-Leedu üliõpilaskondade liidu SELL tegevus 1920. aastatel. Sestap otsustatigi 1930. aastal sõlmida Eestis kaks identset sõpruslepingut. Üks leping sõlmiti Eesti Naisüliõpilaste Seltsiga ning teine tollal de facto meesseltsiga EÜS Põhjala. 1937. aastal lisati mõlemale sõpruslepingule veel täiendavad määrused.

ESO ja Põhjala hea läbikäimine on säilinud tänapäevani. Mõned lepingupunktid on siiski kaotanud oma aktuaalsuse, näiteks ajaleheväljalõigete saatmine. Küll on aga täiesti asjakohasena püsinud üksteise külastamine. Käiakse nii aastapäevadel kui muudel olulistel üritustel. Samuti on märkimisväärsed ühised väljasõidud. Näiteks reisiti 2010. aastal Ida-Virumaale ja 2015. aastal Hiiumaale.

Foto: Rahvusarhiiv, EAA.1781.1.100.8

Tekst: ksv! Enn Kalev Tarto