Veidi meist

EÜS Põhjala on Eesti vanim üliõpilassegaselts, mis loeb enda asutamiseks 1884. aastat. Pika eluea jooksul on Põhjala andnud märkimisväärse panuse Eesti riigi, rahvuse ja kultuuri hüvanguks. Samuti ollakse pidevalt muutumises ning Põhjala näo kujundavad tema liikmed.

Erinevalt enamikest akadeemilistest organisatsioonidest ei tee EÜS Põhjala olulist vahet oma noor- ja tegevliikmete vahel. Samuti ei allutata oma liikmeid karmile korrale, ei sunnita neid kindlal viisil riietuma või mõtlema. Olles selts, on EÜS Põhjala korporatsioonidest vabameelsem ja isikukesksem. Seltsi liikme arvamust ei suruta alla, pigem lausa ootame kõigilt selle olemasolu.