1959| Stockholmis puhutakse üliõpilaskogule elu sisse

EÜS Põhjala üliõpilaskogu asutamiskoosolek 8. novembril 1959. aastal Stockholmis. Istuvad (paremalt): Jaak Maandi, Roland Harm, Peet Hõbeda. Seisavad: Henn Aamisepp(?), Ants Roosme, Mart Põllupüü.

Teise maailmasõja ajal õnnestus umbes sajakonnal põhjalasel Nõukogude võimu eest välismaale põgeneda. Näiteks Stockholmis ootas põhjalasi vilistlane ja Eesti Vabariigi viimane saadik Rootsis, Heinrich Laretei. Enamik Eesti lahkunud põhjalasi – umbes 60 – asuski Rootsi.

Eelkõige Laretei eestvedamisel loodi 1940. aastate teises pooles EÜS Põhjala Rootsi koondis, mille aktiivsem tegevus algas siiski 1950. aastatel. Siis loodi ka koondistevaheline keskjuhatus. 1959. aastal toimus veel koondises suurem struktuurimuutus: üksteisest eraldati üliõpilaskogu ja vilistlaskogu. Ühiste ürituste jaoks loodi klubi.

Välismaal jätkus akadeemiline elu enam-vähem traditsioonilisel viisil, kuid üldiselt jäi organisatsioon siiski suhteliselt vilistlaste keskseks. Koguti liikmemakse, korraldati ettekandeõhtuid, külastati teisi organisatsioone ning tehti kõike muud asjakohast.

Foto: EAA.5447.1.53.6, Rahvusarhiiv

Tekst: nrl! Enn Kalev Tarto, toimetas vil! Kadi Raal