1940 | Oma kodu Tallinnas

vil!! H. Arman (vasakul, 1936. aastal) ja O. Puuraid (1938. aastal).

Põhjalastel ei olnud Peterburis tegutsedes oma seltsikorterit. Alaliselt seltsile kuuluvaid ruume polnud ka esimestel Eestis tegutsemise kümnenditel. Koos käidi põhjalaste korterites, samuti teiste organisatsioonide ja koolide ruumides kui ka ajutiseks kasutamiseks üüritud pindadel.

Konkreetsemad sammud Põhjalale sobiva ja püsiva kodu soetamiseks astus Vilistlaskogu 1930. aastal. Loodi majaehitusfond, kuhu koguti vilistlastelt annetusi ning üheksa aastat hiljem õnnestuski Tallinnasse Roosikrantsi tänavale kinnistu osta.

Sama aasta sügisel alustati vilistlastest arhitektide Harald Armani ja Ott Puuraidi poolt koostatud projekti järgi ehitustöödega.

Need edenesid jõudsalt ning 1940. aasta novembriks loodeti viimistlus lõpetada ja Selts oma päriskoju kolida. Paraku toimusid samal aastal Eesti võimuladvikus radikaalsed muutused ning ENSV Rahvakomissaride Nõukogu komisjoni otsusega anti septembris Roosikrantsi tänava maja ENSV Kaubanduse rahvakomissariaadi kasutusse.

Roosikrantsi tänava seltsikorterisse kolisid põhjalased tagasi 2018. aastal.

Roosikrantsi 8b hoone põhiplaan

vil!! Armani ja Puuraidi fotod: Rahvusarhiiv